активаційний аналіз вод


активаційний аналіз вод
активационный анализ вод - activation analysis of waters - *Aktivierungsanalyse for Wasser, Wasser-Aktivierungsanalyse – базується на вивченні ядерних реакцій при опроміненні проби нейтронами або гамма-променями. В результаті утворюються ізотопи, які кількісно визначаються за їх активністю. Чутливість аналізу досягає n*10-3 мкг/л.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.